Jdi na obsah Jdi na menu
 


Československé opevnění z let 1936-1938 na Trhovosvinensku

8. 11. 2013

Ohlédnutí za výstavou "Československé opevnění z let 1936-1938 na Trhovosvinensku"

Ve dnech 1.-3. listopadu se konala ve společenském sále KD Trhové Sviny výstava, která měla připomenout výstavbu čs. opevnění na Trhovosvinensku a jeho obránce. Akci pořádal KVH Süd ve spolupráci s městem Trhové Sviny. Expozice byla v uvedených dnech přístupna vždy od 9 do 17 hodin.

Zájemce se mohl dozvědět nejen obecné informace o čs. pevnostním systému a čs. branné moci, ale i o německé armádě v září 1938 a obsazování odstoupených území ve dnech 1.-10. 10. 1938 (zaujala zejména oblast Rejt). Dále se návštěvníci mohli poučit přímo o linii úseku 182 "včera a dnes", která sahala od borovanského mostu až po tok řeky Malše. To celé bylo doplněno kronikářskými zápisy nejen z kroniky svinenské, ale i okolních obcí, kudy probíhala pevnostní linie. Zajímavým doplňkem bylo připomenutí existence CPO (= Civilní protiletecké ochrany). Expozici doplnily informace o poválečných objektech polní obrany (= OPO), neboť nejbližší taková uzávěra byla nedaleko v prostoru hraničního přechodu Nové Hrady. Každý panel vhodně doplňovaly hmotné exponáty (+ volně stojící). K nejzajímavějším patřila ocelolitinová střílna objektu vz. 37 ("nového typu") vyrobená v plzeňské Škodovce, ventilátor vz. 37 a lafeta s univerzálním kulometem UKL vz. 59 na stojanu. Velmi dobře bylo kvitováno i promítání různých dobových záběrů a novodobých dokumentů k problematice (což lze přičíst jako plus technické vybavenosti prostoru). Evidentně zaujaly i figuríny se stejnokroji vojína čs. armády a vrchního strážmistra četnictva.

Pátek byl poněkud hektičtější díky návštěvám studentů svinenských škol (různých věkových skupin). Mezi kantory i studenty se pak překvapivě našlo několik, které problematika upřímně zaujala. Po celé tři dny výstava i přes špatné počasí a jiné akce v okolí (výlov Žáru) zaznamenala poměrně dobrou návštěvnost. Všechny vyřčené dotazy se snad podařilo fundovaně zodpovědět a proběhly i zajímavé diskuze. Dle statistiky za sobotu a neděli prošlo prostorami KD kolem celé stovky návštěvníků.

Součástí programu byla také sobotní přednáška na gymnáziu ve Školní ulici. Zde byl zmíněn nejen obecnější přehled systému opevnění s fotografiemi p. Slípky, ale zaznělo především podrobné pojednání o událostech horkého podzimu 1938 v Novohradských horách. Šlo částečně z naší strany o malou osvětu proti názorům typu "že na jihu Čech se tehdy nic nedělo". Popis incidentů "na pomezí míru a války", při kterých došlo i ke ztrátám na čs. straně, však dokázal pravý opak...

Tolik tedy krátké ohlédnutí za akcí, která navázala na podobný podnik z roku 2011 v nedalekých Borovanech. Letos sice nebyly tak vkusné prostory, tento fakt ale bohatě vynahradil lepší komfort a technická vybavenost sálu KD. Bohužel jsme se nesetkali s žádným pamětníkem tehdejších událostí, což se v Borovanech tehdy povedlo. Doufáme, že současná výstava se povedla alespoň stejně dobře jako ta minulá. Snad se tedy podařilo alespoň trochu rozšířit povědomí místních o představovaném fenoménu a tehdejší době. Těšíme se na shledanou na dalších podobných setkáních !

1002924_696210310391366_1277772286_n.jpg