Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLIOGRAFIE - BOROVANY

převzato ze stránek jihogen.wz.cz

Články v novinách a časopisech
Oldřich Šeda, Matěj Kozka z Rynárce a sekularizace borovanské augustiniánské řeholní kanonie v 60. letech 16. století. Jihočeský sborník historický (dále jen JSH), roč. 37, 1968, s. 87 - 97, 133 - 143, 225 - 238.
František Mejda, Pevné kořeny rodu Beníšků. Setkání rodu dne 28. 8. 1971 v Č. Budějovicích. Výběr roč. 8, 4, 1971, s. 222
Stanislav Malík, Poznámky k charakteristikám domovního fondu Borovan. JSH, roč. 47, 1978, s. 204 - 220
Stanislav Malík, Jaro 1945 v Borovanech. Výběr roč. 22, 2, 1985, s. 110 - 113
Herbert Pexa, Borovany v letech 1600 - 1663. JSH, roč. 55. 1986, s. 113 - 121
Herbert Pexa, Oldřich ze Dvorce. Příspěvek k dějinám Dvorce a Trocnova. JSH, roč. 60 - 62, 1991 - 92, s. 1 - 8
-jchk- Když ženské povstaly na obranu mužských! ( K událostem r. 1740). Putování po městech a obcích ... Českobudějovické listy, 1. 10. 1993
Dobroslav Srnec, O vylepšování historie. Výběr roč. 30, 1, 1993, s. 35-37 (Borovany a Olešnice).
-zvo- Kdo zasedne na radnicích. Představujeme starosty (PhDr. Stanislav Malík) Českobudějovické listy, 30. 11. 1994
Stanislav Kopecký, Borovany - historie, současnost (s reprofotem a popisem znaku). Českobudějovické listy, 3. 12. 1994
-šim- , Neobvyklá návštěva. Bude místo školy na zámku muzeum? Českobudějovické listy, 5. 6. 1995
Zuzana Thomová, Slovanské mohyly v prostoru Ledenice - Borovany. Výběr č. 1/1996
Klára Chábová - Veronika Rochová, Jakpak je dnes u nás doma? Borovany. Rebelie bránila pravdu, pranýř pak mravnost (posledně stáli borovanští milenci na pranýři r. 1763, on hrál na housle - ona předla s trdlicí: "Vítám vás do kostela, já jsem se dopustila ... " Českobudějovické listy, 27. 12. 1997
Václav Vondra - Miloslav Pecha, Jak mohla stát partyzánština dva dospívající chlapce málem život. Město Borovany na sklonku světové války. ČBL, 24. 4. 1998
Jan Chmelík, Kostelník je pastýřem stáda, které se vejde do krabice od bot. Železné krávy přežívají ve sbírce kostela v Borovanech (kostelnictví v pěti generacích rodu malíků, fotografie ručně kovaných figurek železných krav). Českobudějovické listy, 16. 9. 1998
František Kubů, Zničený borovanský klášter se podařilo obnovit. MF Dnes, 27. 1. 2000
Jiří Černý, K ikonografii škapulířové kaple v Borovanech. Výběr roč. 41, 2, 2004, s. 89-101


Monografie
Jan Žáček, Pověsti a paměti městečka Borovan u Trocnova. Část I., 1932 - 46 s.
Borovany 1186 - 1986. Vlastivědný sborník k osmistému výročí prvé zprávy o obci. Mimo příspěvky nejpřednějších jihočeských historiků obsahuje fotografie, kopie map, vyobrazení pečetí a listin, ikonografii Borovan. Borovany 1986. 246 stran.
Daniel Kovář, Borovany. Vydal OkÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s Městem Borovany . České Budějovice, 2000.


Literatura
Johann Trajer, Historisch - statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Budweis 1862.
Josef Braniš, Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu Česko-Budějovickém. Praha 1900.
Josef Braniš, Zbytky původní stavby augustiniánského kláštera v Borovanech. Čtvrtá roční zpráva české reálné školy Matice školské v Českých Budějovicích za rok 1888, s. 3 - 15.
Jan Žáček, Pověsti a paměti městečka Borovan u Trocnova. České Budějovice 1932.
Poláček, Slovanské mohyly v prostoru Ledenice - Borovany Vyd. ONV České Budějovice, 1981 - 76 s., 29 s. obr. příl.
Borovany v pověstech a současnosti. Borovany 1981.
Herbert Pexa, Historie borovanské rebelie 1680 - 1740. Borovany 1990.
F. Kašička - L. Lancinger, Borovany - stavebně historický průzkum kostela, konventu a zámku. Praha 1998 (uloženo na MěÚ Borovany).
Jan Kahuda, Panovnické konfirmace vybraných českých klášterů v 18. století. Diplomová práce FF UK v Praze, 1999.
Daniel Kovář, Pavel Koblasa, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče. Překlad Helena Nechlebová, Paul A. Gribbin. Fotografie Petr Odložil. Vyd. Sdružení obcí a Okresní úřad České Budějovice, 1998, mapa