Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavba úseku X.a

10. 10. 2011

Soutěž pro uchazeče na stavbu úseku X.a vypsalo ZVV dne 21. července 1936. Výběrového řízení se účastnily tyto firmy: Josef Kubíček z Českých Budějovic, Jan Smrž z Třeboně a František Stašek z Českých Budějovice (ten společně s bratrem Josefem stavěl v roce 1938 blízký úsek 182). Pochůzka terénem proběhla ve dnech 27. - 29. července 1936 pod vedením mjr. Zemánka. Každý den byl trasou proveden jeden podnikatel, aby si zájemci mezi sebou nemohli ovlivňovat nabídky. Nabídka měla být vojenské správě zaslána do poledne dne 3. sprna. Již 6. srpna byli zájemci informováni o výsledku. Úsek samotný byl po výběrovém řízení zadán vojenskou správou nejvýhodnější nabídce firmy Jana Smrže dne 6. srpna 1936. Podařilo se jí vybetonovat všech 25 zadaných objektů. Firma poté stavěla ještě další úseky opevnění a to úseky H - 43 a 148. Pro úsek X.a bylo vykalkulováno za všechny objekty celkem 165 970, 30 Kč.

Stavba celého úseku měla být ideálně hotova do 15. října téhož roku. První stavební výkop byl proveden dne 17. srpna 1936. Materiál byl navážen na staveniště z železničních stanic Třeboň, Borovany a Záluží, veškeré železné propriety z Třeboně. Výkopy severně Třeboně však proběhly kvůli absenci železa s desetidenním zpožděním a po urgenci VSD až 21. srpna. Pancéřové prvky byly navíc v celém úseku zasílány pozdě, a proto musely být často zapouštěny do již ztvrdlého betonu. Pokud předběhneme události, tak po 20. 9. 1936 byla sice firma Smrž vyzvána k odeslání zkušebních kostek betonu, což ale již nemohlo být objektivní, neboť ty již nemohly být odesílány přímo z betonáže (resp. firmou připravovány dodatečně).

Víceméně jen jako zajímavost můžeme uvést fakt, že veliteli divize gen. Neumannovi vadilo, že firma Smrž je v zásadě zastupována a vedena manželkou stavitele Marií. Doslova tak napsal, že "zadávati vojenské stavby podnikatelkám zásadně zamítám z důvodu menší zpravodajské odolnosti slabšího pohlaví". Myslet si o generálově genderové předpojatosti či Smržově "podpantofláctví" si dnes můžeme své, ovšem celkově to dokládá atmosféru doby a spíše požadavky na odbornost firem stavějících pevnostní stavby.

Jak ale postupovala betonáž úseku X.a ? Jako první byl do konce srpna vybetonován objekt č. 2. Dne 1. září byl dokončen objekt č. 1, 3. září objekt č. 3. Do 7. září byl dokončen objekt č. 1b. Do 14. září byly dokončeny všechny LO u Třeboně a v oblasi Branná – Mladošovice. Dále byl dne 16. 9. vybetonován objekt č. 4, č. 5 následovalo 18. 9. Následující den 19. 9. byly dodělány hned dva objekty č. 6 a 7., poté dne 22. 9. objekt č. 8. Číslo 9 bylo betonováno 24. září, č. 10 dne 26. září. Na počátku října (3. 10.) byly dokončeny objekty č. 11 a 14. Mezi 5. a 11. říjnem byly betonovány objekty č. 16 – 20, čísla 16 a 17 dne 13. 14. října.

Otázkou je, kdy byl betonován přímo objekt X.a/15 ? Podle Solpery není jasné zda betonáž probíhala v neděli 4. 10. nebo v pondělí 12. 10. Pokud ovšem firma Smrž dopřála dělníkům klidnou neděli, je možné se přiklonit k druhému datu. Je jisté, že firma postupovala od východu – datum 4. 10. se proto tedy jeví jako víceméně stejně pravděpodobné. Betonáže LO v okolí Borovan přehledně znázorňuje následující tabulka (i hypotetickými daty betonáže X.a/15):

fgjghjh.jpg 

Ihned po betonáži byly v okolí objektů umisťovány tabulky se zákazem fotografování. Již od 5. 10. 1936 prováděla zákopnická (ženisté) četa "MJH" jednostěnné obvodové překážky, mezníky a úpravy předpolí s maskováním (srv. dále). To však zdánlivě nepotvrzuje ani jedno uvedené datum betonáže X.a/15. Na druhou stranu, pokud by skutečně byly prováděny překážky již od 5. října, museli by se dostat vojáci do oblasti Borovan mnohem později než toho 5. 10. (tedy než by byly hotovy všechny zemní práce okolo č. 15 a předchozích objektů). Proto můžeme datum betonáže X.a/15 určit na 12. a 13. říjen 1936.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecná část – časová náročnost stavby vz. 36 podle Solpery (v závorce počet dělníků, v další závorce provádění prací na X.a/15)

výkop (3 – 4) ... 2 – 3 dny (5./6. - 7. 10.)

základová deska (2 – 3) ... 1 den ( 8. 10.)

bednění (2 – 3) ... 1 den (9. 10.)

armatura (5 – 6) ... 1½ dne (10. - 11. 10.)

betonáž (15 – 20) ... 2 dny (12. - 13. 10.)

izolace (2) ... ½ dne (14. 10.)

odšalování (2) ... ½ dne (14. 10.)

maskování a zemní práce (4) ... 2 dny (15. - 16. 10.)

odvodňovací kanálek ... podle délky (dtto ???)

vnitřní zařízení + lavice (3) ... ½ dne (17. 10.)

osazení pancéřových prvků (4) ... 1½ dne (17. - 18. 10.)