Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyměřování a přípravy k výstavbě úseku X.a

10. 10. 2011

Již od května 1936 probíhaly ze strany vojenské správy průzkumy budoucí opevněné čáry přímo v terénu, přičemž pověření důstojníci je zpravidla prováděli z důvodů utajení v civilu. Průzkum trasy na Českobudějovicku pak prováděl samotný zemský vojenský velitel gen. Sergej Vojcechovský a velitel místní 9. pěší brigády plk Filip Lanč. První průzkum se konal ve dnech 14. - 16. července 1936 za doprovodu škpt. Touška a škpt. Vondráčka v oblasti od města Třeboně po levý břeh Vltavy (tdy budoucí celý úsek X). Plk. Lanče dále doprovázel mjr. Zemánek a škpt. Votoček, oba od pěšího pluku 1. Všichni účastníci měli sraz 14. července ve 14:00 v Třeboni.

Je zajímavé, že zpočátku realizace opevněné linie nebyla potvrzena písemně, došlo jen k ústní dohodě mezi Zemským vojenským velitelstvím Praha (ZVV) a Hlavním štábem (HŠ). Toto bylo potvrzeno až dosatečně gen. Krejčím, který schválil všechny zdejší "přípravy a práce k vybudování LO". Co nejdříve se tedy mělo vybudovat postavení "v jižních Čechách v prostoru Kleť – České Budějovice – Jindřichův Hradec". Práce měly být ukončeny do konce stavební sezony. Další dokumenty naplánované trasy již jen dodatečně potvrzovaly (konkrétně 7. června 1936). Prozaické je, že některé objekty vz. 36 již v této době dávno stály ! Na druhou stranu je patrná důvěra, se kterou se HŠ obracel na své podřízené jen na základě pouhé ústní dohody ...

Značný problém představoval fakt, že objekty nebyly ještě zdaleka vyzkoušeny. Zkoušky tak probíhaly doslova "za chodu" přímo v postavených objektech. Sami vojáci ale projevovali spokojenost. Objekty v jejich očích znamenaly hlavně morální podporu proti Němcům a ochranu proti nenadálým přepadům. Už v počátcích výstavby se snesla na objekty jistá porce kritiky a bylo doporučováno začít stavět zcela nové "sruby flankovacího typu", tedy ve stylu pozdějších vz. 37.

Vyměření zdejší trasy prováděl sám plk. Lanč se škpt. gšt. Jiřičkou od 5. divize. Objekty bývaly umísťovány zpravidla na vyvýšeniny s důrazem na možnosti dalekých paleb, které byly přednější před krytím stanoviště objektu. Obecně bylo potřeba dobré pozorování a kvalitní palby. Pevnostní stavby se tak měly v našem regionu začít stavět v lokalitách Holkov – Římov – Střížov – Komařice – Újezd Ostrolov – Borovany – Vrcov – Petrovice – Mladošovice. Obvykle bývaly linie objektů vz. 36 doplněny chatami pro ubytování osádek, na Českobudějovicku nebyly podle velitele divize potřeba z důvodu hustě osídlené a převážně české oblasti.

Celá trasa byla rozdělena na dva stavební úseky IV – Jindřichův Hradec a X – České Budějovice (na celé linii plánováno 92 objektů). Ukázalo se, že jedna stavební firma na jeden celý úsek nestačí a proto byly oba úseky rozděleny na dva podúseky (a, b). Úsek X začínal u železničního nádraží v Třeboni a postupoval směrem na západ k řese Vltavě. Do námi sledovaného úseku X.a spadaly objekty číslo 1 – 20 (od Třebonského vlakového nádraží k Újezdu Ostrolov) a objekty očíslované 1a – 4a mezi Brannou a Mladošovicemi. Celý úsek objektů vz. 36 X dostal v rámci taktického dozoru na starost škpt. František Votoček od českobudějovického pěšího pluku 1. Velitelem taktického a technického dozoru (obdoba pozdějších VSD) v úseku X.a byl jmenován mjr. pěch. Josef Zemánek, taktéž od pluku "MJH". Současně dozoroval i stavbu sousebního úseku X.b (dodejme že v roce 1938 stejnou funkci vykonával i v úseku 196). Zemánkovi podřízený personál tvořili dozorci betonáží v podobě poddůstojníků a mužstva od stejné jednotky a odsud pocházely i stráže staveb. Všichni vojáci vojenského dozoru dostávali stejně jako v kasárnách stravné (příspěvek na stravu) a příplatek k němu. Bylo doporučováno se stravovat v přilehlých obcích a samotách. Vyměření úseku bylo dokončeno mezi č. 7 – 20 ve středu 12. srpna 1936 (tedy i objekt č. X.a/15 !).

------------------------------------------------------------------------------------

Literatura:

J. Solpera, Nadějný začátek se smutným koncem.

--------------------------------------------------------------------------------

Taktické požadavky na úsek X.a

Sled uzávěrů objektů vz. 36 úseku X.a měl zabránit pronikání nepřítele ve směru Borovany – Třeboň – Chlum u Třeboně. Svými křídly vysunutými k Třeboni měly objekty chránit také své vlastní boky před obklíčením. Část úseku tvořící příčku Mladošovice – Třeboň, zabraňovala s využitím rybníků Spolský a Svět obklíčení Borovan z východu.

Kvůli rovinatému terénu v úseku projektanti nejvíce využili třístřílnový objekt typu C. Celkem zde bylo postaveno 19 objektů typu C, 3 typu A a 3 typu B. Z některých objektů byl výhled až 5 km k hranicím.

Literatura:

V. Ješke – M. Sviták, Výstavba lehkého opevnění z roku 1936 v jižních Čechách