Jdi na obsah Jdi na menu
 


Převzetí objektů armádou a úpravy předpolí

10. 10. 2011

Po všech těchto procedurách převzaly střežení objektů vz. 36 v roce 1937 tzv. strážní oddíly. Služba trvala 15 dní v zimním období a celý měsíc v letním. Objekty byly nadále spravovány takto:

- hospodářská správa III/29 praporu – Třeboň: 1a, 1b, 2a, 3a, 1 – 5

- hospodářská správa III/29 praporu – Borovany: 6 – 12, 4a

- I/1 prapor – Římov: 23 – 28

- I/1 prapor – Rájov – 39 – 44

Je zřejmé, že objekty kolem Borovan zřejmě patřily pod společnou správu obou jednotek.

Samozřejmě i po dostavbě úseku X.a se měla linie "šestatřicítek" zdokonalovat. Škpt. Votoček tak např. pro zlepšení palebných možností navrhoval kácení vetších lesních ploch. Jako bezpodmínečně nutné se také ukazovalo zvýšení hladiny Stropnice pomocí 5 mlýnů, kdy by se řeka stala ideální překážkou proti útočné vozbě. Břehy se dále měly v některých místech upravit skopáním. Veškerá křoviska musela být vyřezána, aby nepřekážela ve výhledu. Důležité by bylo také přerušení všech mostů a přechodů přes řeku Stropnici od Borovan až po Střížov. Votoček také navrhoval odstřelit most přes Vltavu u Rájova a přerušit trháním pražců obě železniční tratě u Přísečné a u Holkova. V místech, kam palba objektů nedosahovala, se budovaly dřevozemní kulometné úkryty. Ke konci roku 1936 již byla všechna výstroj do objektů dodána.

Bourání civilních objektů nebylo zatím považováno za nutné. K likvidaci byly ale navrženy 3 menší objekty firmy Bedřich Fáb v Třeboni u objektů č. 1 a 2. Prkenná ohrada by také byla odstraněna u pily firmy Tomáš Franěk v Třeboni. Ničení nebylo realizováno, ale jen tam kde panovala vzájemná symbióza linie stávajících objektů vz. 36 s nově budovanu linií "řopíků", byly některé z návrhů později využity.

Celá linie objektů vz. 36 byla vyzkoušena naostro až při květnové mobilizaci dne 21. května 1938. Posily z posádek budovaly další zesilující polní postavení, vyplňujícími mezery mezi pevnůstkami, které by nesly největší tíhu případného květnového útoku. Objekty byly jednotkami pěšího pluku 1 "Mistra Jana Husi" připraveny během několika hodin k obraně ... V září byla již koncepce obrany díky masivní výstavbě linií novějších objektů poněkud jiná a starší objekty vz. 36 byly zpravidla odsunuty k plnění podřadnějších úkolů. Dobře se však uplatnily tam, kde původní linie kopírovala HOP, skládající se nyní z objektů vz. 37, kde mohly vhodně doplňovat daleké čelní palby. HOP pod Borovany je toho perfektním příkladem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura:

J. Solpera, Nadějný začátek se smutným koncem.

V. Ješke – M. Sviták, Výstavba lehkého opevnění z roku 1936 v jižních Čechách