Jdi na obsah Jdi na menu
 


Objekty vz. 36 – obecná charakteristika

10. 10. 2011

Příprava stavby lehkého opevnění vz. 36 začala na jaře 1936. Lze předpokládat, že první objekt tohoto typu byl vybetonován v polovině června 1936. Výstavba se mezitím plně rozběhla a objekty byly betonovány v Orlických horách, na řece Bílině, v Broumovském výběžku, západně Plzně, na předmostí Prahy a konečně také v prostoru Třeboň – Jindřichův Hradec. Na přelomu let 1936 - 1937 Hlavní štáb dosavadní koncepci zcela přehodnotil. Pohraničí mělo být nově souvisle opevňováno v mnohem větším rozsahu za pomocí nových objektů vz. 37.

Lehké objekty vz. 36 byly údajně projektovány podle podobných zahraničních staveb, ale vycházely spíše z opevnění polního typu. Budování zajišťovala Zemská vojenská velitelství. Na odborné provedení všech prací dohlížel Vojenský stavební dozor pod vedením zkušeného důstojníka, který měl odborné znalosti opevňovacích nebo ženijních prací. Samotné provedení bylo svěřováno spolehlivým civilním stavebním firmám, stejně spolehlivé mělo být i dělnictvo. Současně se stavbou objektů byla obvykle realizována i stavba chat pro jejich osádky.

Existovalo celkem 5 typů objektů vz. 36:

- A, B – dvojstřílnové (liší se pouze tloušťkou stěn, u B o 10 cm více)

- C – třístřílnový (stejná síla stěn jako typ B)

- D – dvojstřílnový s úhlem střílen 160º – v terénu nerealizován

- E – jednostřílnový – realizovány 2 kusy (ZVV Praha. a ZVV Brno – odlišné provedení)

Je potřeba napsat, že brněnské a bratislavské ZVV si typologii vyložily po svém a tak jsou jejich objekty značně odlišné od objektů ZVV Praha.

Objekt vz. 36 má pouze jednu střeleckou místnost se vstupem z týlové stěny. V protilehlé stěně jsou zabetonovány 1 – 3 střílny s ozuby částečně tvarovanými v betonu, které střílejí čelně proti nepříteli. Střílny jsou zevnitř uzavíratelné dvěma vodorovně posuvnými střílnovými uzávěry o tloušťce 30 mm. Při uzavřených uzávěrech stále zůstává úzká pozorovací štěrbina. Vstup do objektu uzavírala dvou- nebo jednokřídlá plechová dvířka na pantech nebo posuvná v kolejničkách. Rozdílné bývaly i úpravy vstupu přizpůsobované terénu, které mohly být řešeny bez úpravy, šachtou se stupačkami a poklopem, betonovaným zákopem, schůdky nebo inundační šachtou proti vysoké vodě. Každý objekt má v zadní části vybrání v podlaze, které sloužilo pro uložení pozinkované nádoby na vodu. Dále střelecká místnost disponuje odvodňovacím kanálkem pro odvod sražené vody a otvorem ve stropní desce pro zákopový periskop. Zřídka se také vyskytují otvory v týlové stěně s největší pravděpodobností pro ventilaci.

Objekty bývaly zpravidla umisťovány na místech s kvalitním výstřelem a tam kde bylo objekt snadné zamaskovat (např. okraj lesa). Měly postřelovat důležité body v podobě mostů, silnic, křižovatek, železnic, budov, údolí apod. Plnění těchto úkolů podmiňovaly zejména daleké palby ze střílen. Vzhledem ke tloušťkám stěn se předpokládala odolnost proti dělostřeleckým střelám do ráže 75 mm a minometným do ráže 81 mm. Přitom nesměly být zasaženy přímo střílny či vstup. Kvalita provedení objektu měla být původně zkoušena odpálením nálože ekrazitu, což by jistě prakticky možné nebylo. Velkou výhodou byly naopak malé rozměry objektu – vyčnívá nad terén jen necelé 2 metry, díky čemuž byl obtížně zasažitelný. K maskování byly využívány barevné nátěry a přírodní materiál (srv. dále). Nevýhodou bylo naopak malé krytí vzájemnou kulometnou palbou, velké střílny a moc jednoduše řešený vchod.

Objekty mívaly osádku 2 – 8 vojáků podle počtu osazených zbraní. Vnitřní výbava byla velmi jednoduchá – zpočátku šlo pouze o střelecké lavice pro kulomety. Z důvodů vibrací při střelbě a z toho plynoucího znepřesnění střelby byla nově vyvíjena královopolskou zbrojovkou speciální lafeta. Podobně jako objekty stavěné u ZVV Brno měly mít některé stavěné u ZVV Praha osazenou ventilaci.

Celkem bylo u ZVV Praha postaveno 636 objektů (z celkových 858). Dochováno jich je 329, zničeno 119 a zahlazeni 188. Nejčastěji byl v ČSR budován dvojstřílnový typ (73 % všech) – u ZVV Praha byl 1 jednostřílnový, 426 dvojstřílnových a 209 třístřílnových objektů.

------------------------------------------------------------------------------

Literatura:

Velká kniha o malých bunkrech