Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulomet vz. 37 v X.a/15 ?

4. 4. 2016

Někteří ze zdejších čtenářů již jistě viděli na našem FB Rekonstruované opevnění HO31 nové fotografie ze zkušebního otevření "Patnáctky" (tímto se omlouváme, web bude také v nejbližší době aktualizován). Počátkem prosince 2015 jsme tam zveřejnili informaci o našem novém kulometu vz. 37 v depozitu (o něco pozdější novinku v podobě ZB26 jsme si nechali jako "bonbónek" až na zmíněnou otvíračku). Po zveřejnění fot se na různých místech objevily drobné polemiky ve smyslu, že do "objektu starého typu" v podstatě kulomet vz. 37 jako takový nepatří. Dá se ale obecně říci, že podobné názory v podstatě vychází spíše z povrchní znalosti problematiky. Pojďme si proto v krátkosti říci něco v kostce k tomuto tématu.

15.jpgPalebné vějíře objektu X.a/15 (zdroj http://mapa.opevneni.cz)

vz. 24
Samozřejmě, naprosto ideální by zde byla jedna z verzí kulometu Schwarzlose (původní rakouský nebo upravený čs. armádou), ale kdo se v těchto kruzích pohybuje, ví, že originál je v podstatě
na dnešním trhu nesehnatelný. Samozřejmě by toto šlo řešit replikou (několik povedených v ČR jich už vzniklo nebo vzniká), ale zde je zejména problém odpovídajícího vzoru (výrobní kapacity by samozřejmě byly). Nikdo pak samozřejmě nepopírá, že kulomety vz. 24 se v objektech starého typu objevovaly zdaleka nejvíce s kulomety vz. 26 jako nejpočetnějšími kulomety čs. branné moci...

vz. 26
Ovšem kulomet vz. 26 není u nás samozřejmě nesmysl. V archivním "
Přehledu stanovišť a panoramních náčrtech v úseku X" z poloviny října 1936 je přímo u objektu č. 15 doslova zmíněn lehký kulomet a 3 osoby k obsluze. Samozřejmě se jednalo o tzv. ostrahovou osádku za "O" (ostrahy hranic). Palebným úkolem našeho objektu bylo dle dokumentu zejména postřelovat borovanský most z pravé střílny k nádraží (což samozřejmě dnes kvůli zástavbě apod. nelze demonstrovat) a celé koryto Stropničky spolu se silnicí na Dvorec-Trhové Sviny dle palebných možností objektu (doslova rušit přípravy k útoku na okraji Borovanského lesa a zabránit vyražení na Borovany - viz. mapa výše). Po vyhlášení mobilizace a zavedení "K" (krytu hranic) zřejmě došlo k posílení výzbroje objektu (zatím neznáme reálný stav za květnových mimořádných událostí a zářijové částečné mobilizace). Dodejme jen, že do úseku pluku (resp. I./1. a II./1. praporu na HOP) bylo v září 1938 dodáno celkem 380 kusů "nadpočetných lehkých kulometů (takzv.) čínských". (plk. Václav Michálek v Anketě 1938)
-------------
poznámka: Velká kniha o malých bunkrech zmiňuje, že po červnu 1937 se změnily počty osádek ve starších objektech - na jihu Čech u typů A a B na pouze 3 muže s TK (s. 25)

vz. 37 a kauza podstavec
Dále k "údajně kontroverznímu" kulometu vz. 37. Máme archivně doloženo, že v úseku Pěšího pluku 1 "MJH" bylo těchto kulometů za mobilizace přiděleno bezesporu více nežli dostatek (viz. anketa Armáda 1938, velitel pluku plk. Michálek hovoří o 150 ks kulometů vz. 37 přidělených za mobilizace).

Otázku lze pak nastavit spíše jinak. Kulomety vz. 35 a vz. 37 se původně řešily spíše pro potřeby opevnění a útočné vozby. Ovšem s přidělením oněch nadpočetných kulometů k pěchotě nastaly menší problémy. Ve starší literatuře se můžeme dočíst, že v září 1938 ještě nebyl zaveden jednotný podstavec k tomuto kulometu (podstavec s továrním označením ZB 308 byl pak přijat do výzbroje až 17. ledna 1939 jako vz. 37, ZB 309 je až čistě poválečná varianta). Dalo by se tedy na základě starších poznatků očekávat, že pokud hoši od "Jedniček" neměli k dispozici podstavce ke starším kulometům vz. 35, řešilo by se to improvizací...

Ovšem, poté co jeden náš kolega uviděl tento článek před úpravou, který ho značně pobavil, se nám tento léty zažitý omyl snažil upřesnit. Tedy: podstavec ke kulometu byl přijat do výzbroje v lednu 1937 jako vz. 37 a armáda nějaké tedy objednala. Ovšem co se nestalo, při zkouškách podstavec nevyhovoval a tudíž byl vzat zpět do stadia zkoušek. Výsledkem bylo, že v lednu 1939 se sešla výzbrojní komise a přijala nový typ podstavce jako vz. 37 (ZB 308). Ovšem kulomety, které měly být v září 1938 poslány k jednotkám, potřebovaly logicky nějaké podstavce. Tudíž se sáhlo k oněm nepřijatým, které byly zpátky přejmenovány jako vz. 35 (dodalo se jich na 1500ks).

Pokud víme, tak v úseku dvou praporů pluku (III./1. byl v záloze) mezi Petrovicemi a kótou 1226 Knížecí Stolec nebyly osazeny žádné brněnské lafety (pouze závěsy ZB26 se stolky, alespoň u části objektů, Michálek zmiňuje jejich samovýrobu plukem). Tedy, již víme, že hoši měli tenkrát k "sedmatřicítkám" odpovídající podstavce. Ale i tak museli vojáci nějakým způsobem v objektech improvizovat na místě, neboť objekty byly zcela bez lafet. Nabízí se např. možnost dřevěného stolku na způsob objektů starého typu. Díky vhodným podstavcům tak nemuseli řešit např. zaklínování kulometu trámky ve střílně, možný improvizovaný závěs na způsob ZB26, improvizované podstavce, jak jsme dříve spekulovali. Tudíž, ony kulomety vz. 37 nemusely zůstaly ležet ve skladech v Českých Budějovicích. Tím také odpadá již předtím poněkud zcestná a realitě vzdálená teorie o střelbě z těchto kulometů postavených na muničních truhlících (tj. bez podstavce).
Tudíž jak vidno, je kulomet vz. 37 v našem objektu na základě výše zmíněného zcela hypoteticky možný
poznámka 1: Samozřejmě přiznáváme, že podstavec ZB 308 by byla spíše německá kořistní záležitost, ale je rozhodně lepší než zcela poválečná ZB 309 + samozřejmě exportní verze kulometu také není to pravé. Ovšem nikdo nás nedotuje, ani nemáme granty z EU, takže myslím, že tato drobná vada na kráse se dá překousnout :) (samozřejmě lidi nelakujeme jako jiní a řekneme, že je to exportní verze apod.)
poznámka 2: Děkuji také kolegům za tzv. "nasazení brouka do hlavy". Původně, když jsem psal svou diplomku v období 2010-2011, jsem se přepsal a vyšlo z toho, že u nás měli 380 ks kulometů vz. 37 exportních pro Čínu a 150 klasických vz. 37. Ovšem, kolega namítl, zda-li to nejsou spíše exportní vz. 26. Proto jsem porovnal můj text s nafoceným originálem a ouha, počty kulometů se nám zmenšily více než 3x :) Cituji přímo plk. Míchálka: "
Dodáním nadpočetných lehkých kulometů (takzv.) čínských - 380 ks a těžkých kulometů vz. 37 - 150 - bylo kulometů v celém úseku pluku dostatek." Tudíž, nyní je vše již úplně jasné :) 

sdfgdfg.jpg