Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostatní

6. 9. 2011

Ledenice - Muzeum vojenských historických a válečných vozidel

vojenskemuzeum-ledenice.cz/

p. Zdržek 515, tel. 602 143 785
Po – ne 9 – 17.00 h.

Trhové Sviny

8 km jižně od Borovan - kolem poloviny 13. stol. vznikla osada s hradem, původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 13. stol., přestavěn v 2. pol. 15. století, po celé jižní straně měšťanské domy se zachovaným podloubím, uprostřed radnice. Na návrší jižně od města barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice z let 1708 - 1710 obklopen šestibokým ambitem.  www.tsviny.cz

Buškův hamr – muzeum hamernictví, technická památka, jeden z posledních zachovalých hamrů v oblasti

Informace: T: 724 046 297, 776 144 360
e-mail: PavMaj@seznam.cz, http://www.buskuv-hamr.cz/
Otevřeno:
15.V. – 15.IX. út - ne 10 - 17.00