Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Borovany

6. 9. 2011

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Borovany.jpg

Borovany jsou město ležící 17 km jihovýchodně od Českých Budějovic asi 8 km severně od města Trhové Sviny. Dnes mají zhruba 3800 obyvatel.

První zmínky pochází již z roku 1186. Koncem13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal obec Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. st. se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až ve 30. letech 15. století se Borovany dostávají do majetku Petra z Lindy, který si část Borovanského panství koupil ve snaze o zařazení se mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek Borovanskému klášteru. Tento augustiniánský klášter sám roku 1455 založil na místě farního kostela ze 14. stol. Klášter byl v 50. letech 16. stol. zasažen morovou epidemií načež samotný Vilém z Rožmberka dosadil za zdejšího probošta Matěje Kozku z Rynárce. Roku 1564 byl však klášter zrušen. Roku 1578 byly Borovany povýšeny na do městského stavu. Po vymření Rožmberků zdědili jejich panství včetně Borovan  Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli díky účasti na stavovském povstání. Borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů odešel z Borovan až po zavedení církevních reforem Josefa II a zrušení zdejšího kláštera roku 1785. Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové a přestavěli jej na zámek. Roku  1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely status města.

(Lit: Borovany. Vlastivědný sborník k 800. výročí prvé zprávy o obci, Borovany 1986.)

 

Památky

Borovanský klášter augustiniánů měl pohnuté osudy. Už na počátku jako impuls k založení kláštera Petrem z Lindy stojí smrt jeho syna Martina. Ten byl později pohřben v kostele Navštívení P. Marie, který byl postaven v letech 1455-1464 jako první stavba klášterního komplexu, k níž na konci patnáctého století přibyl ambit křížové chodby s konventní budovou. Už po sto letech byl však klášter pro hospodářský úpadek zrušen Rožumberky a přičleněn k jejich dominiu. Za třicetileté války byl vypálen a poničen a posléze obnoven za císaře Ferdinanda III v roce 1663. V polovině osmnáctého století zažil léta rozkvětu za probošta Dubenského, který nechal postavit Škapulířovou kapli a reprezentační prelaturu. Roku 1729 byla na severní straně kostela barokizována věž, která dnes tvoří charakteristickou dominantu města. Období rozmachu však netrvalo dlouho, neboť klášter, tak jako řada dalších, byl v roce 1785 zrušen císařem Josefem II. V roce 1785 koupili klášterní majetek Schwarzerbergové, proto je jejich rodový znak umístěn nad vjezdem do zámku. Ten sloužil k bydlení pro nájemce a správce přiléhajícího klášterního statku, v západním křídle býval pivovar. V roce 1940 prodal Schwarzenberg zámek městu pro účely školy, která zde působila až do roku 1997. V letech 2004 -10 prošel generální opravou, která vytvořila podmínky pro umístění městské knihovny, infocentra a společenských prostor, kterým dominuje hlavní sál s freskovým stropem s výjevy ze života sv. Augustina. V křížové chodbě konventu kláštera je dnes umístěno lapidárium barokních soch včetně originálu Mariánského sloupu z Českých Budějovic. V patře je instalováno klášterní muzeum a jsou zde umístěny i originály soch z římovské pašijové cesty. Ostatní části slouží jako fara a prostory farnosti. Dochovaný odkaz kláštera patří mezi to nejcennější co město Borovany má.

Prohlídka:
    * Středověký borovanský klášter – dějiny, architektura, umění
    * Poutní místa v okolí s plastikami z křížové cesty v Římově
    * Lapidárium barokních soch v křížové chodbě rajského dvora
    * Expozice církevních oděvů
    * Kostel Navštívení Panny Marie
    * Barokní zbožnost – škapulířové bratrstvo a Škapulířová kaple
    * Obrazy ze sbírek Jihočeské Alšovy galerie
    *  nová expozice církevních ornátů

Otevírací doba:
Květen a říjen: dle telefonické objednávky – minim. 5 osob
Červen a září: úterý – sobota 9 – 16 hod.
Červenec a srpen: úterý – neděle 9 – 17 hod. (vždy v celou hodinu)


Rezervace prohlídek:
Informační centrum města Borovany – zámek
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Tel.: 387 001 351 nebo 356, e-mail: info@borovany-cb.cz

(Lit: Jiří Černý, K ikonografii Škapulířové kaple v Borovanech, Výběr, 2004, č. 2, s. 89 - 102.)