Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září 1938 v ČSR den po dni - 1.část

29. 9. 2011

1.září 1938 (čtvrtek): Henlein jednal s Hitlerem na Berghofu o další taktice vůči ČSR. Hitler řekl, že se sám ujme řešení sudetoněmecké otázky.
V Olomouci nouzově přistál slavný letec Charles Lindbergh.

2.září 1938 (pátek):  Beneš jednal s poslanci sudetoněmecké strany. Ti odmítli vládní tzv. třetí plán a požadovali naplnění všech karlovarských bodů ze 7. června, jinak prý nemohou říci co se stane…
Východní Čechy postihly lokální záplavy.318558_274444269232480_180335371976704_1131086_5304437_n.jpg

3.září 1938 (sobota): Na poradě německých generálů s Hitlerem se projednávaly detailní plány agrese proti ČSR.
V Périgny u Paříže se konal zakládající kongres Čtvrté internacionály.313498_275010859175821_180335371976704_1132920_6716935_n.jpg

4.září 1938 (neděle): Na mnoha místech republiky se konaly protinacistické manifestace českého lidu. V tento den například v Šilperku.

5.září 1938 (pondělí): Čs. vláda přijala tzv. Čtvrtý plán na řešení sudetoněmecké otázky, který téměř úplně splňoval požadavky SdP: 1) úplná rovnoprávnost Němců s Čechy 2) uznání německé národní skupiny za právnickou osobu 3) přesné ohraničení německého území v ČSR 4) plnou národní samosprávu tohoto území 5) zákonnou ochranu Němců žijících mimo toto území 6) odčinění hospodářských a národněpolitických křivd způsobených Němcům od roku 1918 7) výhradní jmenování německých státních a veřejných zaměstnanců na německém území 8) plnou svobodu přiznání se k německému národu a německému světovému názoru.
315602_275924685751105_180335371976704_1137233_6380948_n.jpg

6.září 1938 (úterý): Vláda (premiér Milan Hodža) oznámila přijetí Čtvrtého plánu. K oficielnímu předání SdP zatím nedošlo.
304536_276465512363689_180335371976704_1139392_5181329_n.jpg

7.září 1938 (středa): Premiér Hodža odevzdal delegaci SdP rozhodnutí vlády o čtvrtém plánu. S jeho přijetím SdP nepočítala a přijetí by narušilo plány k úplnému odtržení. Henleinovci proto vyprovokovali v Ostravě incident, který využili jako záminku k přerušení jednání.
297218_276977895645784_180335371976704_1141132_1359382268_n.jpg

8.září 1938 (čtvrtek): Preziden Beneš jednal s představitelem HSLS Jozefem Tisem a navrhl mu uplatnit zásady tzv. čtvrtého plánu také pro Slovensko.
309561_277492058927701_180335371976704_1142747_394903965_n.jpg

9.září 1938 (pátek): Adolf Hitler se sešel v Norimberku v hotelu Deutscher Hof s generálem dělostřelectva Wilhelmem Keitelem (šéf OKW), generálplukovníkem Walterem von Brauchitschem (vrchní velitel armády) a generálem dělostřelectva Franzem Halderem (náčelník generálního štábu). Na schůzce generál Halder seznámil Hitlera s plánem útoku německých armád proti Československu.
311207_277979728878934_180335371976704_1144331_34936770_n.jpg

10.září 1938 (sobota): Beneš v rozhlasovém projevu volal po smíření.
4. hraničářskému pluku v Hlučíně byl předán plukovní prapor.317589_278484892161751_180335371976704_1145997_1462978123_n.jpg

11.září 1938 (neděle): Do SSSR dorazila česká delegace na zkoušky českého tanku LT-35.320960_278935215450052_180335371976704_1148430_820433774_n.jpg

12.září 1938 (pondělí): Předsednictvo HSLS rozhodlo trvat na autonomii Slovenska.
Adolf Hitler ve večerních hodinách ve svém závěrečném projevu vystoupil velmi štvavě proti Československu a vydal tak signál k sudetoněmeckému povstání.

13.září 1938 (úterý): V českém pohraničí vypuklo sudetoněmecké povstání. Na mnoha místech se henleinovci pokusili o puč. Jen v tento den padlo v boji nebo bylo zavražděno například 8 příslušníků čs. četnictva. Většina bojůvek byla ale postupně zlikvidována.

14.září 1938 (středa):  Konrad Henlein a K.H.Frank uprchli z ČSR.
Henlein vydal v Německu prohlášení, že jediným řešením sudetoněmecké otázky je připojení pohraničí Českých zemí k Německé říši.
Vyhlášena pohotovost SOS (Stráž obrany státu) a nástup na hranice.
299590_280338461976394_180335371976704_1153326_1093032917_n.jpg

15.září 1938 (čtvrtek): Do situace v ČSR zasáhl přímo britský premiér Neville Chamberlain jednáním s Hitlerem v Berghofu. Hitler žádal připojení českého pohraničního území k Německu a likvidaci československo-sovětské smlouvy.
301017_280828938594013_180335371976704_1155084_993308446_n.jpg

16.září 1938 (pátek): Vláda rozpustila Sudetoněmeckou stranu a na Henleina a Franka vydala zatykač.
Henleinovské povstání již bylo potlačeno.
Hlavní štáb čs. armády vydal nařízení, aby němečtí muži, kteří nastoupí na vojenské cvičení, nebyli vyzbrojeni.
303752_281271655216408_180335371976704_1156484_2122343795_n.jpg

17.září 1938 (sobota): V Německu vznikl za podpory armády Sudetoněmecký dobrovolnický sbor Sudetendeutsches Freikorps, SF. Jeho příslušníky byli Němci uprchlí z ČSR. SF začal přepadávat československé pohraniční oblasti.
Po předložení důkazů o stahování německých divizí k hranicím českou rozvědkou, požadoval gen. L. Krejčí po prezidentovi mobilizaci. Když po odmítnutí podal generál demisi, prezident jí nepřijal a souhlasil s povoláním alespoň jednoho ročníku záloh. Početní stav armády se zvýší na 500.000 mužů.
V liberecké nemocnici zemřel voj. Rudolf Zárybnický, zraněný henleinovci 16. září u Hrádku nad Nisou.
298600_281746298502277_180335371976704_1157790_261869476_n.jpg

18.září 1938 (neděle): Říšskoněmecká stíhačka narušila vzdušný prostor ČSR u Červeného Kostelce.
V Německu byl vydán rozkaz k zaujetí nástupní sestavy proti Československu. Na tomto bojišti mělo být nasazeno celkem pět armád (2., 8., 10., 12. a 14. armáda) a IV. armádní sbor s 29 pěšími, 3 tankovými, 4 lehkými (motorizovanými), 3 horskými, 2 zeměbraneckými a 2 záložními divizemi. Celkem tak mělo proti ČSR nastoupit 43 divizí, ale úroveň některých formací byla značně spekulativní.
300829_282222868454620_180335371976704_1159305_1960294995_n.jpg

19.září 1938 (pondělí): Velká Británie a Francie vyzvaly ČSR, aby odstoupila své pohraniční oblasti s více než 50% německého obyvatelstva Německu.
Prapory I. sledu obdržely rozkaz okamžitě vytyčit palebná postavení Pt kanonů, minometů a kulometů, rozmístěných mimo objekty. Měl se provést průzkum míst, určených pro vybudování Pt překážek, vyznačení tras drátěných překážek (mimo stálé, které byly již zřízeny), měl se vytyčit průběh zákopového systému, strážních stanovišť, zásobovacích a spojovacích zákopů, propojujících jednotlivé objekty LO.
V okrese Trutnov vyhlášeno stanné právo.298965_282662441743996_180335371976704_1161507_1038391348_n.jpg

20.září 1938 (úterý): Československá vláda odmítla britsko-francouzskou výzvu k odstoupení pohraničních území Německé říši. Její stanovisko však nebylo konečné.
Zprávy čs. zpravodajské služby byly i nadále alarmující a hovořily o soustřeďování německých divizí na hranicích Čech a Moravy. Ačkoliv 20. září večer bylo ve zbrani asi 500.000 mužů, proti německé armádě to nestačilo.
V Babí na Trutnovsku odhale...n špión Herman Walter, který shromažďoval informace o průběhu stavby dělostřelecké tvrze Stachelberg.
Večer vyhlášeno stanné právo v okrese Frýdlant.
Zastřelen voj. Josef Beran na stráži tvrze Babí, Zastřelen strážmistr Eduard Šiman při přepadu celnice Pomezní boudy, Zastřelen dozorce FS František Opočenský u Petříkovic.
308412_283201935023380_180335371976704_1163956_1714461780_n.jpg