Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konec 30. let ve světle borovanské kroniky

20. 9. 2011

1936

Hrozba války na městečko Borovany doléhala již po polovině 30. let, kdy se dne 24. května 1936 konaly oslavy 40. výročí založení sboru hasičů v budově školy, na jejíž konto byl také přičten výtěžek z akce. Na oslavách se kromě pořadatele v podobě městské rady podílela také armáda. Součástí byla i letecká výstava a nedílnou součástí byly také ukázky činnosti CPO a výstavky místních škol. Své obrazy ve zvláštním oddělení vystavoval také malíř B. Valdauf. Oslav se účastnila také četa pěchoty (pravděpodobně od pěšího pluku 1). Před radnicí byla postavena na náklady Calofrigu tribuna. Podle zápisu kroniky byla účast na slavnosti velmi velká. Slavnosti se samozřejmě účastnil i velitel sboru Bohumil Špilauer a starosta obce František Malík. Zajímavou součástí bylo předvedení hasičského cvičení, na kterém se podílel nejen borovanský sbor, ale i ten trhovosvinenský, ledenický a "ostrov újezdský".

letadla.jpg

Pro nás je velmi zajímavá právě ukázka letectva a CPO. Za pomoci českobudějovického Aeroklubu byl jeho letadlem znázorněn nálet na město, kdy složky CPO měly ukázkově zareagovat. Na náměstí před domem č. 53 byla instalována elektrická siréna, přes rozhlas byla ukázka komentována. Po tomto programu provedl p. Steinbauer (rodák z Trhových Svinů) ukázky letecké akrobacie. Odpoledne se pak konala zahradní slavnost "na Sýmálce". Účast odhadl kronikář na 4 000 osob. Čistý výtěžek ze slavnosti byl pak uren na zakoupení motorové stříkačky.

(K tomu srv. František Kadlec, Hasičské výročí ještě jedenkrát, Borovanský zpravodaj 5/2001, s. 4 - fotografie reprodukována odtud).

Obdobnou slavností pak byla i oslava odhalení praporu místní jednoty Sokola dne 7. června 1936. V tu dobu již mimochodem probíhaly vyměřovací práce na LO úseku X.a, ale o tom již jinde. Dne 5. 12. 1936 pak proběhl "kurz branné výchovy", uspořádaný hasičskou župou Trocnov. Ten byl prý "hojně navštíven" a možná to bylo i kvůli odborným přednášejícím z českobudějovické posádky. Mimo ně přednášel i předseda výše zmíněného Aeroklubu Koutek.

1937

Následující rok pak byla zakoupena výše zmíněná dvoukolová benzinová motorová stříkačka o výkonu 35 koňských sil, která vyvinula tlak až 20 atmosfér. Vyrobila ji firma Smekal z Prahy za 25 250 Kč. K lepší dostupnosti vody na hašení byla také městem postaveny betonové požární nádrže. Jedna byla zřízena za parkem před zámkem a druhá mezi domy čp. 108 – 112, která byla upravena ze staré kašny. To vše mohlo pomoci činnosti borovanské CPO při likvidaci následků náletů v případné budoucí válce...

1938

V neděli 21. května 1938 (v den částečné mobilizace) byla zakoupená stříkačka vyzkoušena při požáru Calofrigu, kdy začalo hořet skladiště izolačního materiálu. Škoda na majetku tehdy činila asi 250 000 Kč.

Dne 11. června 1938 po sedmé hodině večerní postihlo okolí velké krupobití. Vznikly škody na úrodě, kroupy rozbíjely tabulky oken. Kusy ledu prý dosahovaly "velikosti vlašských ořechů", za několik minut prý byla krajina "jako pod sněhem". Proč to zde zmiňujeme ? Podobné útrapy totiž mohly znamenat potíže nejen pro civilní život, ale i pro naše stavitele opevnění. S těmito problémy se setkal tak nejen Smrž na podzim 1936 při stavbě úseku X.a, ale i Kurel při stavbě úseku 183 Borovany v září 1938. Doprava materiálu na staveniště, leckdy vzdálený od cest, se tak stala doslova noční můrou obalenou blátem a zničenými cestami ...

Dne 7. srpna 1938 byl v Borovanech na "horním náměstí" naproti škole na základě iniciativy spolku "Trocnov" odhalen pomník padlým v 1. světové válce. Okolí bylo parkově upraveno a ohraženo nízkým drátěným plotem s podezdívkou. Pomník, který byl dílem akademického sochaře J. V. Duška z Tábora, stál celkem 9 500 Kč. Nutno připomenout, že původně bylo odhalení plánováno na 21. květen, což bylo logicky díky mimořádným událostem odloženo. Akt odhalení dne 7. srpna logicky vyzněl jako protest proti hrozící válce a vyjádřila odhodlání k obraně. Každý zúčastněný spolek přispěl na stavbu 500,-. Akci podle kroničního zápisu podpořilo pěkné počasí. Od rána se u pomníku střídala čestná stráž spolků, sokolů, orlů, hasičů, legionářů a baráčníků. Na slavnosti odhalení se opět podílela armáda, tentokrát se slavnosti účastnil přímo brig. generál Bedřich Neumann, velitel 5. pěší divize se svou chotí (stejně tak pplk. Kavan), což dokládají podpisy na pamětním listu v kronice. Po půl deváté se konala v kostele vzpomínková mše za padlé a poté se již průvod odebral k pomníku, aby zde čekal na příjezd hostů. Slavnost odhalení zahájil starosta Malík přivítáním hostů a krátkým proslovem. Poté položili pozůstalí k pomníku kytice a věnce. Odpoledne byla uspořádána v zahradě Simálky "veselice a věneček". Kronika dále uvádí 35 jmen padlých a také stručné životopisy. Na počátku okupace byla z pomníku sňata legionářská plastika, která byla po dobu války uschována a na místo se vrátila v roce 1945.

(více k pomníku ZDE - č. 4, foto a následující )

Do událostí roku 1938 zasáhly asi nejcitelněji obě mobilizace, které se logicky dotkly i borovanských mužů, kteří byli mimo jiné v rámci SOS umístěni v lesích nedaleko Pohoří. Z Hluboké u Borovan pocházel také vojín Martin Macht, který byl zabit počátkem října v potyčce s Freikorpsem u Velešína (srv. dále).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis v kronice:

21. květen-obsazení hranic ... Dne 21. května záhy ráno vzrušeno bylo obyvatelstvo náhlým povoláním některých záložníků přidělených k útvarům SOS stráž obrany státu, kteří byli na četnické stanici vyzbrojeni a posláni k obsazení hranic. Bylo totiž cizí výzvědnou službou prozrazeno, že Německo má na hranicích vojsko a chce obsadit Československo. Z toho povstalo velké vzrušení obyvatelstva. Také několik záložníků bylo ihned povoláno. Brzy však vše šlo svým pořádkem, když napětí válečné polevilo. Jednání se sudetskými Němci se vedla dále.

Němci z pohraničního zněmčeného území dožadovaly se autonomie jenž měla býti začátkem k odtržení od našeho státu. Po okupaci Rakouska Německem požadavky vzrůstaly a jejich sebevědomí rostlo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroje:

drobné zmínky o fungování CPO / LS za války v Borovanech srv. Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 109-115.

naučná tabule č. 8 naučné stezky "Totalita rozděluje"

Kronika městečka Borovany - Memorabilien - Zeit oder Gedenkbuch anfangend mit 1. januar 1836, 1836 – 1945, nově na digi.ceskearchivy.cz/cs/1181